Home
Hobby
Pictures
Links
Email
Home
Hobby
Pictures
Links
Email
Home
Hobby
Pictures
Links
Wrocławskie Towarzystwo
Miłośników Historii
Oddział Polskiego
Towarzystwa Historycznego

ul. Szewska 49
50-139 Wrocław


Władze WTMH tworzą wybrani w dniu 29 VI 2017 r.:

I. Prezes:
prof. dr hab. Marek Derwich derwich@gmail.com

II. ośmioosobowy Zarząd
Wiceprezes:

dr hab. Tomasz Przerwa prof. UWr mrowek.post@home.pl
Sekretarz: prof. dr hab. Grażyna Pańko panko@hist.uni.wroc.pl
Skarbnik: mgr Piotr Szukiel piotrszukiel@gmail.com
oraz członkowie Zarządu:
dr Teresa Bogacz teresa.bogacz@wp.pl
mgr Paweł Borowy pawel_borowy@op.pl
dr Lucyna Harc harcla@uni.wroc.pl
mgr Izabela Koziej, prof. szkoły średniej dyrektor@lo9.wroc.pl
mgr Macie Wlazło maciek.wlazlo1@gmail.com

II. Trzyosobowa Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: prof. dr hab. Bogusław Czechowicz b_czechowicz@wp.pl
Sekretarz: Wojciech Bednarski, sekretarz wojtek.bednarski@gmail.com
dr Paweł Wróblewski pawwro@gmail.com