Home
Hobby
Pictures
Links
Email
Home
Hobby
Pictures
Links
Email
Home
Hobby
Pictures
Links
Wrocławskie Towarzystwo
Miłośników Historii
Oddział Polskiego
Towarzystwa Historycznego

ul. Szewska 49
50-139 Wrocław

Sekcja Studencka WTMH jest organizacją zrzeszającą studentów historii oraz innych kierunków pokrewnych. W szeregach sekcji można spotkać wielu młodych pasjonatów, którzy zajmują się odkrywaniem przeszłości od starożytności począwszy, a skończywszy na ostatnich latach XX wieku. Wielu z nich prezentuje wyniki swoich badań na najważniejszych konferencjach studenckich w Polsce, do których należą między innymi: Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów i Ogólnopolska Sesja Mediewistyczna. Oprócz tego studenci w ramach sekcji realizują różnego rodzaju projekty, na które składają się zarówno konferencje naukowe jak i różnego rodzaju warsztaty tematyczne.

Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem do Sekcji Studenckiej Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii
prosimy o kontakt mailowy pod adresem: wtmh.studenci@gmail.com
lub z prezesem Sekcji, Panem Tymoteuszem Siwiakiem tsiwiak@o2.pl