Home
Hobby
Pictures
Links
Email
Home
Hobby
Pictures
Links
Email
Home
Hobby
Pictures
Links
Wrocławskie Towarzystwo
Miłośników Historii
Oddział Polskiego
Towarzystwa Historycznego

ul. Szewska 49
50-139 Wrocław

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii
serdecznie zaprasza na odczyty:

Co dwa tygodnie, we wtorki, o godzinie 18.00
w audytorium Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 49, I piętro,
zapraszamy na odczyty z cyklu
O historii Wrocławia i Śląska inaczej

W semestrze letnim roku akademickiego 2018-2019 proponujemy:
PLAKAT
2019 rok
26 II 2019 Jerzy Ilkosz, Trzy koncepcje urbanistyczne dla Wrocławia: Maks Berg, Ernst May i Adolf Rading PLAKAT [191 słuchaczy]
5 III 2019 Andrzej Wypustek, „Gdzie cesarz chadzał piechotą”. Latryny i toalety w świecie grecko-rzymskim w starożytności PLAKAT [51 słuchaczy]
12 III 2019 Paweł Duma, Jerzy Piekalski, Wrocław w świetle najnowszych wykopalisk archeologicznych w rejonie Nowego Targu PLAKAT [79 słuchaczy]
26 III 2019 Małgorzata Urlich-Kornacka, Bogdan Bernacki, Od Mocka do Klossa – literacki i filmowy Wrocław. Odczyt połączony z promocją publikacji: przewodników po Wrocławiu (Na tropie zaginionego Breslau oraz Śladami Klossa po Wrocławiu) PLAKAT [83 słuchaczy]
2 IV 2019 Stanisław Rosik, O początkach Wrocławia inaczej. Odczyt połączony z promocją książki Autora: Wortizlava. Czy Wrocław był(a) kobietą? (Forum Kultury Historycznej, 1), Wrocław: Wydawnictwo Chronicon, 2018, ss. 62PLAKAT [107 słuchaczy]
9 IV 2019 Maria Zwierz, Wschodnie wyspy odrzańskie we Wrocławiu. Historia zabudowy PLAKAT [78 słuchaczy] 16 IV 2019 Dagmara Adamska, Zanikanie wsi na Ślasku (XIII–XVI w.) [42 słuchaczy] PLAKAT
7 V 2019 Piotr Kmiecik, Wyścig zbrojeń, czyli rzecz o wrocławskich obiektach militarnych od X do XX w. w świetle badań archeologicznych PLAKAT [45 słuchaczy]
21 V 2019 Paweł Wróblewski, Prawosławni w Prusach, czyli co robili Grecy w XVIII-wiecznym Wrocławiu? PLAKAT [49 słuchaczy]
4 VI 2019 Piotr SZUKIEL, "Palmarum die festo". Procesje religijne w średniowiecznym Wrocławiu PLAKAT [ słuchaczy]


Wykaz wcześniejszych odczytów

2008 rok
5 XI 2008 płk. dr hab. Dariusz Kozerawski, Polskie Kontyngenty Wojskowe w operacji koalicyjnej w Iraku w latach 2003-2008. Aspekty militarno – polityczne PLAKAT [23 słuchaczy]
3 XII 2008 o. dr Maurycy L. Niedziela OP, Wokół wizerunku i działalności bł. Czesława PLAKAT [25 słuchaczy] [opublikowany w: O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 1, red. Marek Derwich (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii), Wrocław: WTMH, 2012, s. 9-18]br> 10 XII 2008 mgr Łukasz Migniewicz, Tam gdzie król piechotą chodzi. Wrocławskie szalety na przełomie XIX i XX wieku PLAKAT [89 słuchaczy] [opublikowany w: O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 1, red. Marek Derwich (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii), Wrocław: WTMH, 2012, s. 45-62]

2009 rok
21 I 2009 dr Tomasz Przerwa, Z góry widać lepiej: Wieże widokowe ziemi kłodzkiej 1801-2008 PLAKAT[32 słuchaczy] [opublikowany w: O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 1, red. Marek Derwich (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii), Wrocław: WTMH, 2012, s. 63-80] 4 III 2009 Tomasz Sielicki, Przez Sępolno, Zalesie i Krzyki ... - historia wrocławskich tramwajów PLAKAT [112 słuchaczy] [opublikowany w: O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 1, red. Marek Derwich (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii), Wrocław: WTMH, 2012, s. 81-106]
11 III 2009 dr Andrzej Wypustek, Zaklęcia grecko-rzymskie magii miłosnej PLAKAT [56 słuchaczy]
1 IV 2009 mgr Patrycja Piotrkowiak, Jak dbano o urodę w starożytnym Egipcie (w świetle Papirusu Ebersa) PLAKAT [29 słuchaczy]
8 IV 2009 dr Tomasz Szubert, Czy generał Bem był awanturnikiem? Nieznany rok 1848 [20 słuchaczy]
22 IV 2009 dr hab. Leszek Ziątkowski, Przyjaciel Żydów minister Hoym. Śląska ludność żydowska w okresie fryderycjańskim 1740-1806 [39 słuchaczy]
6 V 2009 prof. Krystyna Kirschke i dr Paweł Kirschke, Warenhaus Wertheim 1930 - Dom Handlowy Renoma 2009 [44 słuchaczy] [opublikowany w: O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 1, red. Marek Derwich (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii), Wrocław: WTMH, 2012, s. 107-128]
27 V 2009 Mateusz Matuszyk, Przestępczość we Wrocławiu w latach 70. XIX wieku PLAKAT [91 słuchaczy] [opublikowany w: O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 1, red. Marek Derwich (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii), Wrocław: WTMH, 2012, s. 19-44]
3 XI 2009 dr Grzegorz Sobel i dr Joanna Nowosielska-Sobel, O wpływach francuskich we wrocławskiej gastronomii w XVIII i XIX wieku PLAKAT [41 słuchaczy] [opublikowany w: O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 2, red. Marek Derwich (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii), Wrocław: WTMH, 2016, s. 93-108]
18 XI 2009 płk. dr hab. Dariusz Kozerawski, Polskie kontyngenty wojskowe w międzynarodowych działaniach stabilizacyjnych w Afganistanie w latach 2002-2009 PLAKAT [31 słuchaczy]
1 XII 2009 dr Izolda Topp, Kulturowy żywot świętego Mikołaja PLAKAT [46 słuchaczy]
16 XII 2009 dr Bogusław Molecki, Dobry wieczór we Wrocławiu, czyli słów kilka o wrocławskich neonach PLAKAT [58 słuchaczy]

2010 rok
12 I 2010 dr Krzysztof Popiński, Życie codzienne studentów wrocławskich na przełomie XIX i XX w. PLAKAT [20 słuchaczy] [opublikowany w: O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 2, red. Marek Derwich (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii), Wrocław: WTMH, 2016, s. 109-131]
26 I 2010 dr Joanna Nowosielska-Sobel, „Wrocławski wrocławianin wie wszystko najlepiej”. O mentalności mieszkańców stolicy Śląska czasów Republiki Weimarskiej PLAKAT [19 słuchaczy] [wydany w: O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 3, red. Marek Derwich (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii), Wrocław: WTMH, 2017, s. 77-91]
2 III 2010 Jolanta Popińska, Życie codzienne studentów wrocławskich w czasach PRL obecnych PLAKAT [17 słuchaczy] [wydany w: O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 3, red. Marek Derwich (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii), Wrocław: WTMH, 2017, s. 145-162]
9 III 2010 prof. Rościsław Żerelik, Herb Wrocławia PLAKAT [62 słuchaczy]
16 III 2010 prof. Jan Harasimowicz, Polskie modlitwy i śpiewy kościelne w barokowym Wrocławiu PLAKAT [17 słuchaczy]
30 III 2010 dr hab. Małgorzata Chorowska, Kamienica Jakuba i Seweryna Bonerów na Rynku wrocławskim nr 6 w świetle najnowszych badań PLAKAT [56 słuchaczy]
20 IV 2010 Grzegorz Pisarski, Słodka sensacja - śląskie następstwa pewnego odkrycia (Karol Franciszek Achard i pierwsza w świecie fabryka cukru buraczanego w Konarach koło Wołowa; cukrownie Śląska, w tym i Wrocławia od XIX do XXI w.) PLAKAT [47 słuchaczy]
27 IV 2010 dr Piotr Oszczanowski, Pokazać Historię – zuchwałe wyzwanie! Pierwsza rocznica wystawy 1000 lat Wrocławia w Pałacu Królewskim PLAKAT [34 słuchaczy]
11 V 2010 Paweł Duma, Śmierć nieczysta. Jak grzebano samobójców i skazańców w okresie przedindustralnym PLAKAT [54 słuchaczy] [wydany wi: O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 3, red. Marek Derwich (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii), Wrocław: WTMH, 2017, s. 23-36]
8 VI 2010 Daniel Wojtucki, Wrocławscy kaci i urządzenia penitencjarne w czasach nowożytnych PLAKAT [50 słuchaczy] [opublikowany w: O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 2, red. Marek Derwich (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii), Wrocław: WTMH, 2016, s. 29-50]
26 X 2010 Grzegorz Pisarski, Rok 1856 - między starym a nowym Wrocławiem PLAKAT [44 słuchaczy]
9 XI 2010 dr Janusz Gołaszewski i mgr Michał Jerczyński, Wrocławska kolej wąskotorowa PLAKAT [48 słuchaczy]
23 XI 2010 Paweł Skrzywanek, Kościół św. Doroty we Wrocławiu – symbol wielokulturowości miasta PLAKAT [60 słuchaczy] [opublikwany w: O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 3, red. Marek Derwich (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii), Wrocław: WTMH, 2017, s. 9-21]
7 XII 2010 dr Grzegorz Sobel i dr Joanna Nowosielska-Sobel Sobel, O początkach piwa bawarskiego we Wrocławiu PLAKAT [53 słuchaczy] [opublikwany w: O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 3, red. Marek Derwich (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii), Wrocław: WTMH, 2017, s. 37-54]
15 XII 2010 dr hab. Jakub Tyszkiewicz, "Halabawi". Hala Ludowa po drugiej wojnie światowej PLAKAT [26 słuchaczy]

2011 rok
18 I 2011 prof. Agnieszka Zabłocka-Kos, Czy Wrocław miał swoją "Drogę triumfalną"? "? PLAKAT [48 słuchaczy]
25 I 2011 prof. Marcin Wodziński, Najstarsze nagrobki żydowskie na Śląsku i co z nich wynika? PLAKAT [54 słuchaczy]
1 III 2011 Agata Gabiś, Chronić, burzyć czy mieszkać - powojenna architektura we Wrocławiu PLAKAT [75 słuchaczy]
15 III 2011 Piotr Sroka, Jesteśmy na wczasach... FWP na Dolnym Śląsku w okresie stalinowskim PLAKAT [38 słuchaczy]
29 III 2011 dr Dariusz Przybytek, Skarby kartograficzne Biblioteki Uniwersyteckiej na Piasku PLAKAT [61 słuchaczy]
12 IV 2011 Kamila Kędziora, Nazwy wrocławskich ulic w latach 1945-1994 PLAKAT [54 słuchaczy]
19 IV 2011 prof. Mirosława Czarnecka, Uczone poetki śląskiego baroku albo o granicach i możliwościach udziału kobiet w kulturze literackiej XVII i początków XVIII w. PLAKAT [27 słuchaczy] [opublikowany w: O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 2, red. Marek Derwich (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii), Wrocław: WTMH, 2016, s. 51-65]
10 V 2011 Paweł Duma, Archeologia pól bitewnych PLAKAT [obecnych 56 osób]
24 V 2011 dr Beata Lejman, Sztuka Wrocławia jako symbol, gra i święto PLAKAT [41 słuchaczy]
7 VI 2011 Daniel Wojtucki, Kaci śląscy PLAKAT [36 słuchaczy]
11 X 2011 Tomasz Kastek, dr Aleksander Limisiewicz i dr Roland Mruczek (AKME), Wrocław obronny X-XIII w. PLAKAT [43 słuchaczy]
25 X 2011 s. dr Edyta Kołtan, Losy wrocławskiego Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej i jego pierwszej siedziby na Ostrowie Tumskim PLAKAT [54 słuchaczy]
8 XI 2011 prof. Krzysztof Kawalec, Propaganda - środek przekazu - dzieło sztuki. Wielka Wojna (1914-1918) na plakatach PLAKAT [66 słuchaczy]
22 XI 2011 Łukasz Migniewicz, „Coś się kończy, coś się zaczyna". Od Linke Hoffman Werke do Pafawagu PLAKAT[105 słuchaczy]
6 XII 2011 Agnieszka Jaworska, Pomarańczowa Alternatywa we Wrocławiu PLAKAT [62 słuchaczy] [opublikowany w: O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 2, red. Marek Derwich (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii), Wrocław: WTMH, 2016, s. 151-170]
20 XII 2011 dr Miron Urbaniak, Wrocławskie wodociągi. Od wody odrzańskiej do gruntowej PLAKAT [141 słuchaczy]

2012 rok
10 I 2012 dr Walentyna Węgrzyn-Klisowska, Opera włoska we Wrocławiu (1725 - 1734) i jej związki z innymi ośrodkami muzycznymi PLAKAT [43 słuchaczy]
24 I 2012 Grzegorz Pisarski, Kuchnia Dolnego Śląska od Średniowiecza do naszych dni PLAKAT [99 słuchaczy]
6 III 2012 Marta Kowalska, Dzielnica żydowska we Wrocławiu PLAKAT [119 słuchaczy]
27 III 2012 dr Lech Marek, "Do muru prze szalony szturm...." Oblężenie i upadek średniowiecznego zamku na przykładzie rezultatów badań archeologicznych na zamkach Szczerba, Bardo, Kolno oraz Karpień PLAKAT [60 słuchaczy]
3 IV 2012 dr Iwona Bińkowska, Wrocławskie parki: dzieje i współczesność PLAKAT [71 słuchaczy]
17 IV 2012 prof. Marek Ordyłowski i prof. Leonard Szymański, Sport we Wrocławiu po 1945 r. PLAKAT [55 słuchaczy]
8 V 2012 Bożena Kumor-Gomułka, Biblioteka Miejska (Stadtbibliothek Breslau) 1865-1945 - rozdział z dziejów naukowych księgozbiorów wrocławskich PLAKAT [37 słuchaczy]
5 VI 2012 Tomasz Sielicki, Wrocławskie tramwaje konne PLAKAT [104 słuchaczy]
9 X 2012 Leszek Budych, Wrocław mostami stoi - mosty wrocławskie przez wieki PLAKAT [83 słuchaczy]
23 X 2012 Henryk Klamecki, Historia wrocławskiego ZOO PLAKAT [76 słuchaczy]
6 XI 2012 prof. Krzysztof Wachowski, Miłość w średniowiecznym Wrocławiu w świetle odkryć archeologicznych PLAKAT [72 słuchaczy]
20 XI 2012 Grzegorz Pisarski, Wszystko o krasnoludkach (nie tylko wrocławskich) PLAKAT [98 słuchaczy]
4 XII 2012 dr Grzegorz Sobel i dr Joanna Nowosielska-Sobel, „Szlachetne wina sprzedają wszędzie w mieście”, czyli o historii Wrocławia z Bachusem w tle PLAKAT [30 słuchaczy]
11 XII 2012 prof. Romuald M. Łuczyński, Znikły z krajobrazu. Dolnośląskie pałace, po których zachowało się jedynie wspomnienie... PLAKAT [82 słuchaczy] [wydane: O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 2, 2016, s. 67-92]

2013 rok
8 I 2013 Łukasz Migniewicz, Kronika wypadków zakładowych w krzywym zwierciadle. BHP w dużych zakładach przemysłowych Wrocławia w latach 40. XX w. PLAKAT [38 słuchaczy] O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 2, red. Marek Derwich (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii), Wrocław: WTMH, 2016, s. 131-150]
22 I 2013 prof. Anna Mańko-Matysiak, Wrocław wieku XVI jako metropolia kulturalna Europy Środkowo-Wschodnie PLAKAT [52 słuchaczy]
26 II 2013 prof. Krystyna Kirschke i dr Paweł Kitschke, Dwór kolejowy – Wrocław Główny (1857–2012) PLAKAT [148 słuchaczy] O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 3, red. Marek Derwich (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii), Wrocław: WTMH, 2017, s. 93-128]
5 III 2013 Kamila Marcinkiewicz, prof. Jerzy Piekalski, Wschodnia strefa Starego Miasta we Wrocławiu w świetle archeologicznych badań placu Nowy Targ PLAKAT [126 słuchaczy]
19 III 2013 dr Tomasz Jaśkiewicz], Z Wrocławia do Paryża, Sztokholmu etc. Kolejowe połączenia międzynarodowe z Wrocławia po 1945 r. PLAKAT [60 słuchaczy]
9 IV 2013 Leszek Budych, Kanał przeciwpowodziowy i żeglugi wielkiej we Wrocławiu (w stulecie budowy) PLAKAT [55 słuchaczy]
23 IV 2013 prof. Romuald M. Łuczyński, Zabytki architektury wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO na szlakach turystycznych Europy Środkowej i Wschodniej PLAKAT [41 słuchaczy]
7 V 2013 Ewelina Kodzis, Wrocławskie kamienice - piękno ukryte w detalach PLAKAT [146 słuchaczy]
21 V 2013 dr Cezary Buśko, Salon czy targowisko: rzecz o średniowiecznych Rynkach we Wrocławiu i w Krakowie PLAKAT [65 słuchaczy]
4 VI 2013 Tomasz Sielicki, Tramwaje elektryczne we Wrocławiu w latach 1893-1945 PLAKAT [118 słuchaczy]
8 X 2013 dr Piotr Galik, Od pruskich pań domu do hitlerowskich feministek – życie codzienne kobiet we Wrocławiu u schyłku XIX i na początku XX wieku PLAKAT [142 słuchaczy]
22 X 2013 prof. Janusz L. Dobesz, Wrocławska architektura III Rzeszy PLAKAT [112 słuchaczy]
5 XI 2013 o. dr Maurycy Lucjan Niedziela OP, Błogosławiony Czesław zapomniany Apostoł Ziem nadbałtyckich PLAKAT [85 słuchaczy]
19 XI 2013 ks. Andrzej Fober, Ewangelicki kościół Pamięci Króla Gustawa Adolfa i 80 rocznica jego powstania PLAKAT [76 słuchaczy]
3 XII 2013 Marta Żydek, Jak ratować zabytki? Z doświadczeń Fundacji Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody PLAKAT [48 słuchaczy]
10 XII 2013 prof. Krzysztof Kawalec, Winni? Niewinni? Narodowa Demokracja wobec wyborów prezydenckich 1922 r. PLAKAT [85 słuchaczy]

2014 rok
14 I 2014 dr Marek Wójcik, Od głodu, ognia i wojny... Klęski elementarne i tumulty w średniowiecznym Wrocławiu PLAKAT [98 słuchaczy] opublikowany w: O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 2, red. Marek Derwich (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii), Wrocław: WTMH, 2016, s. 9-27]
21 I dr hab. Miron Urbaniak, Kanalizacja Wrocławia do 1945 r. PLAKAT [75 słuchaczy]
4 II 2014 dr hab. Tomasz Przerwa, Kolejki turystyczne i wyciągi sportowe w Sudetach do 1945 r. PLAKAT [63 słuchaczy]
4 III 2014 prof. Rościsław Żerelik, Tajemnice wrocławskich herbów PLAKAT [95 słuchaczy]
18 III 2014 Grzegorz Pisarski, Herby śląskich wsi PLAKAT [40 słuchaczy]
1 IV 2014 Tomasz Kastek, Aleksander Limisiewicz, Roland Mruczek (AKME), Wrocław obronny XIV-XVI w. PLAKAT [78 słuchaczy]
15 IV 2014 Tomasz Sielicki, Dzwony Wrocławia PLAKAT [48 słuchaczy]
29 IV 2014 prof. Wojciech Brzezowski, prof. Marzanna Jagiełło, Ogrody na Śląsku (od średniowiecza do baroku) PLAKAT [75 słuchaczy]
13 V 2014 prof. Jacek Piotrowski, Czyja będzie Polska? (Prezydent kontra premier RP 1939-1944) PLAKAT [35 słuchaczy]
20 V 2014 dr Daniel Wojtucki, Duchy, zjawy, upiory i egzorcyzymy na nowożytnym Śląsku i Górnych Łużycach PLAKAT [98 słuchaczy]
3 VI 2014 prof. Romuald M. Łuczyński, Koronowane głowy w uzdrowiskach sudeckich w XIX wieku PLAKAT [56 słuchaczy] [opublikowany w: O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 3, red. Marek Derwich (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii), Wrocław: WTMH, 2017, s. 55-76]
21 X 2014 dr Arkadiusz Wojtyła, Kaplica Elektorska przy katedrze wrocławskiej – arcydzieło Fishera von Erlach PLAKAT [78 słuchaczy]
4 XI 2014 dr Krzysztof Ziental, Wymazywanie pamięci. Architektura Krystyny i Mariana Barskich wczoraj i dziś PLAKAT [65 słuchaczy]
18 XI 2014 dr Piotr Galik, Wrocław podczas Wielkiej Wojny 1914–1918 PLAKAT [95 słuchaczy]
2 XII 2014 Grzegorz Pisarski, Wrocław pod rządami Hieronima Bonapartego PLAKAT [81 słuchaczy]
16 XII 2014 dr hab. Wojciech Mrozowicz, Spotkanie dwóch światów. Słowianie i Niemcy w świetle Księgi Henrykowskiej PLAKAT [70 słuchaczy]

2015 rok PLAKAT
13 I 2015 dr hab. Tomasz Przerwa, Sporty zimowe w Sudetach PLAKAT [50 słuchaczy]
27 I 2015 Anna Jezierska, Wrocławska Rada Miejska na portretach Georga Scholtza Młodszego PLAKAT [45 słuchaczy]
3 III Romuald Nowak, Panorama Racławicka – 30 lat w kulturze i turystyce Wrocławia PLAKAT [35 słuchaczy]
10 III 2015 Dobrosława Platt, Polska z daleka i Polska z bliska w listach Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Zbigniewa Brzezińskiego (w związku z książką: Jan Nowak-Jeziorański – Zbigniew Brzeziński, Listy. 1959–2003, wybór, wstęp, opracowanie Dobrosława Platt, Warszawa, PWN, 2014) PLAKAT [49 słuchaczy]
24 III 2015, Mateusz Kokoszkiewicz, Jak wrocławianie zmieniali Wrocław? Wrocławskie społeczne ruchy miejskie w XIX i XX w. PLAKAT [55 słuchaczy]
31 III 2015 dr hab. Miron Urbaniak, Budowa odrzańskiej drogi wodnej w XIX i XX w. PLAKAT [62 słuchaczy]
14 IV 2015 dr Leszek Dziemianko, Karl von Holtei (1798–1880) – ikona kultury dziewiętnastowieczngeo Wrocławia PLAKAT [57 słuchaczy]
28 IV 2015 prof. Marek Hałub, Wrocławskie lata Hoffmanna von Fallerslebena – autora hymnu niemieckiego PLAKAT [27 słuchaczy]
12 V 2015, dr Piotr Galik, Festung Breslau 1945 – mniej znane epizody walk o stolicę Śląska PLAKAT [98 słuchaczy]
26 V 2015 Tomasz Sielicki, Historia tramwajów we Wrocławiu 1945–2015 PLAKAT [84 słuchaczy]
9 VI 2015, prof. Romuald M. Łuczyński, Znaczenie rodziny von Hochberg dla dziejów Wałbrzycha i okolic PLAKAT [68 słuchaczy]
13 X 2015 Magdalena Mularczyk, Historia Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu PLAKAT [75 słuchaczy]
27 X 2015 dr Arkadiusz Wojtyła, Kościół Uniwersytecki we Wrocławiu PLAKAT [110 słuchaczy]
17 XI 2015 ks. prof. Michał Piela, Pierwsze lata rządów kardynała Adolfa Bertrama we Wrocławiu (1914–1922) PLAKAT [67 słuchaczy]
1 XII 2015 Maciej Wlazło, Ile z Breslau pozostało we Wrocławiu? Ślady dawnego Breslau we Wrocławiu PLAKAT [ponad 250 słuchaczy; odczyt zostanie powtózony 8 III 2016 r.] [opublikowany w: O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 3, red. Marek Derwich (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii), Wrocław: WTMH, 2017, s. 129-144]
15 XII 2015 Grzegorz Pisarski, Śląskie drogi rodu Sobieskich PLAKAT [67 słuchaczy]

2016 rok
12 I 2016 Paweł Kukurowski, Wrocławianie w górach świata PLAKAT [69 słuchaczy]
19 I 2016 Jacek Cielecki, Udział 20. Dywizji Grenadierów SS (estońska nr 1) w walkach na Śląsku w 1945 r. W związku z książką: Nadzieja wdeptana w błoto. Historia 20. Dywizji Grenadierów SS (estońska nr 1) październik 1944 - maj 1945, Wrocław 2015. Odczyt z udziałem Grupy Rekonstrukcji Historycznej "Festung Breslau" PLAKAT [67 słuchaczy]
26 I 2016 prof. Jan Michał Burdukiewicz, Początki archeologii na dziewiętnastowiecznym Uniwersytecie Wrocławskim PLAKAT [55 słuchaczy]
23 II 2016 dr Maria Zwierz, Historia wrocławskich terenów wystawowych PLAKAT [55 słuchaczy]
8 III 2016 Maciej Wlazło, Ile z Breslau pozostało we Wrocławiu? Ślady dawnego Breslau we Wrocławiu (wydanie 2. rozszerzone) PLAKAT [160 słuchaczy]
22 III 2016 dr Dobrosława Platt, Emigracja niepodległościowa w Londynie i jej dokonania na przykładzie Biblioteki Polskiej i Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego PLAKAT [35 słuchaczy]
12 IV 2016 prof. Remigiusz Pośpiech, Oblicza kultury muzycznej w XVII-wiecznym Wrocławiu PLAKAT [54 słuchaczy]
26 IV 2016 dr Norbert Wójtowicz, Wolnomularstwo na Dolnym Śląsku w okresie Wielkiej Wojny (1914–1918) [nie odbył się - odwołany z powodu choroby prelegenta]
10 V 2016 Anna Kałużna, Teatr żydowski na Dolnym Śląsku w latach 1945–1968 PLAKAT [45 słuchaczy]
24 V 2016 Ewa Wójcicka, Wrocław i Dolny Śląsk podczas II wojny światowej w świetle dokumentów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej PLAKAT [75 słuchaczy]
7 VI 2016 dr Beata Lejman, Kościół bonifratrów jako ukoronowanie wrocławskiego baroku PLAKAT [61 słuchaczy]
25 X 2016 br. Łukasz Dmowski, „Czubki” we Wrocławiu – historia klasztoru bonifratrów we Wrocławiu (odczyt odbędzie się w klasztorze bonifratrów) PLAKAT [55 słuchaczy]
8 XI 2016 prof. Krzysztof Kawalec, Roman Dmowski – co nowego (z promocją książki Autora o Romanie Dmowskim) PLAKAT [69 słuchaczy]
22 XI 2016 dr Agnieszka Drożdżewska, Muzyka na dworach śląskich książąt w XVIII w. Mecenat – artyści – repertuar PLAKAT [62 słuchaczy]
6 XII 2016 prof. Bogusław Czechowicz, Cesarz rzymski i król czeski Karol IV a Wrocław. W sześćsetlecie urodzin monarchy PLAKAT [59 słuchaczy]
13 XII 2016 Grzegorz Pisarski, W oku cyklonu. Wrocław wokół działań wojny światowej (1916) PLAKAT [45 słuchaczy]

2017 rok
17 I 2017 dr Bartłomiej Stawiarski, Żydzi w średniowiecznym Wrocławiu. Wybrane zagadnienia PLAKAT [72 słuchaczy]
24 I 2017 ks. prof. Józef Pater, Ks. infułat Karol Milik i jego rządy we Wrocławiu (1945–1951) PLAKAT [55 słuchaczy]
6 II 2017 Izabela Cichocka, Karolina Popera, Jakub Snopek, Współczesna architektura sakralna we Wrocławiu (1971–2016) [40 słuchaczy]
21 II 2017 prof. Bogusław Czechowicz, „Król dobrze”? Władysław II Jagiellończyk jako król czeski. W pięćsetlecie śmierci władcy PLAKAT [48 słuchaczy]
7 III 2017 dr Mariusz Kotkowski, Wrocławskie ulice i place na dawnej pocztówce PLAKAT [45 słuchaczy]
21 III 2017 Michał Karczmarek, Most grunwaldzki PLAKAT [98 słuchaczy]
4 IV 2017 Wojciech Osypiuk, Wojsko Polskie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku po II Wojnie Światowej i współcześnie PLAKAT [45 słuchaczy]
11 IV 2017 Grzegorz Pisarski, Dworzec Świebodzki (1842) – przeniosłem z 21 III na Wielki Tydzień PLAKAT [56 słuchaczy]
25 IV 2017 dr Jakub Adamski, Działalność architektoniczna mistrza Peschke we Wrocławiu: nowe spojrzenie PLAKAT [55 słuchaczy]
16 V 2017 Jacek Cielecki, Życie codzienne we wspomnieniach żołnierzy w czasie walk o Śląsk (styczeń-maj 1945) PLAKAT [45 słuchaczy]
23 V 2017 Tomasz Sielicki, Interes publiczny czy prywatny? Transport we Wrocławiu na przełomie XIX i XX w. jako kwestia polityczna PLAKAT [40 słuchaczy]
6 VI 2017 Maciej Wlazło, Wrocław 1945–1948. Pionierski okres polskiego miasta PLAKAT [55 słuchaczy]
10 X 2017 Michał Karczmarek, Piotr Popów, Historia Wrocławia w obrazach – 15. lecie portalu „Wratislaviae amici” PLAKAT [88 słuchaczy]
24 X 2017 dr Agnieszka Drożdżewska, Życie muzyczne na Uniwersytecie Wrocławskim w XIX i pierwszej połowie XX wieku PLAKAT [37 słuchaczy]
21 XI 2017 dr Anna Grużlewska, Żydzi z prowincji. Świdnicki i Wałbrzyski Okręgi Synagogalne w latach 1812–1945 PLAKAT [41 słuchaczy]
5 XII 2017 Michał Karczmarek, Lokale rozrywkowe Przedmieścia Świdnickiego na przełomie XIX i XX wieku PLAKAT [46 słuchaczy]
19 XII 2017 dr Teresa Bogacz, Mapy Śląska z XVI–XVII wieku jako kulturowy zapis przestrzeni PLAKAT [35 słuchaczy]

2018 rok
9 I 2018 dr Dagmara Adamska, Judenberg i Judenwiese – średniowieczne cmentarze żydowskie na Śląsku PLAKAT [63 słuchaczy]
23 I 2018 Grzegorz Pisarski, Lotniczy Wrocław PLAKAT [74 słuchaczy]
27 II 2018 Dominik Nowakowski, Średniowieczne siedziby rycerskie w księstwie wrocławskim PLAKAT [49 słuchaczy]
6 III 2018 Maciej Badowicz, Konsumpcja wina na Dolnym Śląsku i w zakonie krzyżackim (XIV-XV w.)- studium porównawcze (Odczyt połączony z promocją książki:M. Badowicz, Studium z dziejów wina w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach. Produkcja – dystrybucja – konsumpcja, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017) PLAKAT [31 słuchaczy]
13 III 2018 Mariusz Kotkowski, Rakowiec – miejsce rekreacji dawnych Wrocławian (do 1945 r.) PLAKAT [52 słuchaczy]
20 III 2018 Paweł Skrzywanek, Łaźnia Miejska – Miejskie Zakłady Kąpielowe – Wrocławskie Centrum SPA przy ul. Teatralnej PLAKAT [65 słuchaczy]
27 III 2018 Leszek Ziątkowski, Wokulski we Wrocławiu? O narodzinach nowoczesnego handlu na Śląsku PLAKAT [65 słuchaczy]
10 IV 2018 Wojciech Iwańczak, Wrocław wobec Jerzego z Podiebradów, czeskiego króla-heretyka (Odczyt połączony z promocją książki: W. Iwańczak, Od Kosmasa do Eschenloera Piśmiennictwo czeskie w średniowieczu, Wrocław: ATUT, 2017, ss. 336) PLAKAT [51 słuchaczy]
24 IV 2018 Aleksandra Ziober, Wrocław i Śląsk w świetle litewskich diariuszy podróży z XVII i XVIII w. PLAKAT [17 słuchaczy]
8 V 2018 Michał Karczmarek, Browary wrocławskie. Od XIX-wiecznych początków do pierwszej wojny światowej PLAKAT [68 słuchaczy]
22 V 2018 Jakub Adamski, Kto inicjował i prowadził budowę gotyckich kościołów parafialnych na Śląsku? (Odczyt połączony z promocją książki J. Adamski, Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200–1420. Główne kierunku rozwoju, Kraków: Societas Vistulana, 2017 PLAKAT/ [76 słuchaczy] 5 VI 2018 Tomasz Sielicki, „Wrocławski Dzwon Grzesznika” – pomiędzy historią a przekazami ludowymi PLAKAT
9 X 2018 Stanisław Kolouszek, Twierdza Wrocław 1890–1918 PLAKAT [62 słuchaczy]
23 X 2018 Piotr Kmiecik, Nieznane elementy wystroju kamieniarskiego dawnego opactwa na Ołbinie PLAKAT [33 słuchaczy]
6 XI 2018 Małgorzata Urlich-Kornacka, DH Feniks – najstarszy dom handlowy we Wrocławiu (odczytowi towarzyszyć będzie promocja książki Autorki, Dom Handlowy Feniks, dawny dom towarowy braci Barschów – przewodnik, Wrocław: Via Nova, 2018) PLAKAT [86 słuchaczy]
20 XI 2018 Paweł Skrzywanek, Uzdrowiska - perły w koronie Dolnego Śląska PLAKAT [74 słuchaczy]
4 XII 2018 Andrzej Kozieł, Malarstwo barokowe na Śląsku. Wybrane wątki PLAKAT [57 słuchaczy] 18 XII 2018 Andrzej Paściak, 230-lecie lotnictwa wrocławskiego, cz. 1: Dzieje wrocławskiej aeronautyki i lotnictwa od maja 1789 r. do maja 1945 r. PLAKAT [83 słuchaczy]


2019 rok
8 I 2019 Andrzej Paściak, 230-lecie lotnictwa wrocławskiego, cz. 2: Dzieje wrocławskiego lotnictwa od maja 1945 r. do maja 2018 r. [82 słuchaczy] PLAKAT
22 I 2019 Łukasz Migniewicz, Śląska historia numizmatem zapisana, cz. 1: „Końce świata” na Śląsku w XVII i XVIII w. PLAKAT [45 słuchaczy]

Wykaz odczytów z cyklu Przez źródła do historii: I. Z monetą przez wieki:
2008 rok
26 XI dr Agnieszka Wojciechowska, Monety starożytnego Egiptu PLAKAT [31 słuchaczy] [wydany: Z monetą przez wieki, red. Marek Derwich (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii), Wrocław: WTMH, 2014, s. 23-38]
17 XII prof. Borys Paszkiewicz, Monety średniowieczne PLAKAT [17 słuchaczy] [wydany: Z monetą przez wieki, red. Marek Derwich (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii), Wrocław: WTMH, 2014, s. 69-84]
14 I prof. Krzysztof Nawotka, Monety starożytnej Grecji PLAKAT [21 słuchaczy] [wydany: Z monetą przez wieki, red. Marek Derwich (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii), Wrocław: WTMH, 2014, s. 9-22]

2009 rok
25 III Łukasz Migniewicz, Monety bizantyńskie PLAKAT [42 słuchaczy] [wydany: Z monetą przez wieki, red. Marek Derwich (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii), Wrocław: WTMH, 2014, s. 55-68]
22 IV Justyna Grygiel [Szwed], Pieniądz celtycki [14 słuchaczy] [wydany: Z monetą przez wieki, red. Marek Derwich (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii), Wrocław: WTMH, 2014, s. 39-54
20 V Robert Pieńkowski, Pieniądz nowożytny [14 słuchaczy]
3 VI Janusz Adam Kujat, Pieniądz zastępczy [23 słuchaczy] [wydany: Z monetą przez wieki, red. Marek Derwich (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii), Wrocław: WTMH, 2014, s. 85-96
7 XII 2014 Trzy odczyty z okazji promocji książki PLAKAT [56 słuchaczy]

Inne: 7 XII 2014otwarte spotkanie naukowe pt. "Z monetą przez wieki", g. 5.00, sala 104 Instytutu Historycznego UWr, ul. Szewska 49, 1 piętro

Wrocławskim Mediewistycznym Forum Dyskusyjnym
powołane z inicjatywy prof. Marka Derwicha i jego Doktorantów, na którym młodzi mediewiści różnych specjalności i z różnych ośrodków naukowych, będą mieli możliwość zaprezentować i przedyskutować swoje projekty badawcze oraz rezultaty badań.
Odczyty odbywają się we wtorki, o godz. 14.00, w sali 108 Instytutu Historycznego UWr, ul. Szewska 49, I piętro
Do tej pory odbyły sie dwa spotkania:
12 IV 2011, dr Piotr Węcowski (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego), Początki Polski w świadomości historycznej późnego średniowiecza[23 słuchaczy]
6 XII 2011, dr Bożena Czwojdrak (Instytut Historii Uuniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Z badań nad dworem królowej Zofii Holszańskiej [21 słuchaczy]
6 III 2012, o. dr Tomasz Gałuszka OP (Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie), Heretycy-begardzi w Małopolsce? Z prac nad edycją XIV-wiecznego traktatu Henryka Harrera Contra beghardos [42 słuchaczy]
8 V 2012, dr Krzysztof Skwierczyński (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego), Nowa Sodoma. Piotr Damiani, sodomici i papieska wyrozumiałość [12 słuchaczy]
Wszelkich informacji udzielają:
prof. Marek Derwich derwich@gmail.com
lub sekretarz WMFD, mgr Piotr Szukielpiotrszukiel@gmail.com