Home
Hobby
Pictures
Links
Email
Home
Hobby
Pictures
Links
Email
Home
Hobby
Pictures
Links
Wrocławskie Towarzystwo
Miłośników Historii
Oddział Polskiego
Towarzystwa Historycznego

ul. Szewska 49
50-139 Wrocław

Zarząd Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii gorąco
zaprasza wszystkich zainteresowanych na dwa cykle spotkań:

I. ODCZYTY WTORKOWE
O historii Wrocławia i Śląska inaczej
Na odczyty zapraszamy co drugi wtorek
Instytut Historyczny UWr, ul. Szewska 49, I p., Audytorium, godz. 18.00
Ich wykaz znajdziecie Państwo w zakładce Otwarta Wszechnica

II. SOBOTY W RATUSZU
Przygotowany we współpracy z Muzeum Miasta Wrocławia, odczyty odbywają się w każdą ostatnią sobotę miesiąca w Muzeum Sztuki Mieszczańskiej, Rynek 1, Stary Ratusz, I p., Sala Wielka, godz. 12.00. Odczyty odbywały się w latach 2010-2016, zostały wznowione od kwietnia 2019 r.

V. Życie codzienne we Wrocławiu w poszczególnych epokach
30 XI dr Arkadiusz Wojtyła, Życie codzienne i niecodzienne wrocławskich klasztorów doby baroku [31 słuchaczy]
14 XII Anna Jezierska, Życie codzienne w barokowym Wrocławiu [32 słuchaczy]
25 I prof. dr hab. Jan HARASIMOWICZ, Życie codzienne w renesansowym Wrocławiu [ słuchaczy]
29 II
prof. dr hab. Leszek ZIĄTKOWSKI
Życie codzienne we Wrocławiu w dobie oświecenia

I. Dziele placów i ulic Wrocławia
2010 rok
30 I dr Maciej Łagiewski, Historia Pałacu Królewskiego [253 słuchaczy]
27 II Maria Zwierz, Dzieje ulicy Świdnickiej [62 słuchaczy]
27 III Marzena Smolak, Dzieje ulicy Józefa Piłsudskiego [71 słuchaczy]
24 IV dr hab. Wojciech Brzezowski, Dzieje ulicy Wita Stwosza [63 słuchaczy]
29 V dr Iwona Bińkowska, Dzieje placu Królewskiego [59 słuchaczy]
19 VI Krzysztof Ziental, Dzieje placu Grunwaldzkiego [47 słuchaczy]
25 IX Agnieszka Krzyżanowska, Dzieje ulicy Świętego Antoniego [59 słuchaczy]
23 X dr Jacek Burdziński, Dzieje ulicy Legnickiej [ 64 słuchaczy]
27 XI Marta Kowalska, Dzieje ulicy Pawła Włodkowica [60 słuchaczy]
18 XII Joanna Sikora, Dzieje ulicy Ruskiej [55 słuchaczy]
2011 rok
26 II Halina Okólska i dr Roman Stelmach, Dzieje Nowego Targu [56 słuchaczy]
19 III dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Dzieje placu Wolności [65 słuchaczy]
26 III Tomasz Sielicki, Dzieje ulicy Piotra Skargi [57 słuchaczy]
30 IV dr Iwona Bińskowski, Dzieje placu Tadeusza Kościuszki [57 słuchaczy]
28 V dr Łukasz Krzywka, Dzieje ulicy Romualda Traugutta [41 słuchaczy]
25 VI Ewa Mikołajczyk, Dzieje ulicy Podwale [49 słuchaczy]

II. Wrocław przez wieki
2011 rok
1 X, dr Krzysztof Demidziuk, Wrocław do końca XI w. w świetle badań archeologicznych[ 61 słuchaczy]
29 X, prof. Jerzy Piekalski, Wrocław przedlokacyjny (ok. 1100-1241) [70 słuchaczy]
26 XI, dr Paweł Madera, Wrocław w czasach wielkiej reformy (1241-1335) [54 słuchaczy]
17 XII, prof. Mateusz Goliński, Wrocław za Luksemburgów (1335-1419) 58 słuchaczy]
2012 rok
28 I, dr Martin Čapsky, Wrocław w czasach wojen husyckich (1419–1458)[64 słuchaczy]
25 II, prof. Bogusław Czechowicz, Wrocław końca średniowiecza – republika patrycjuszy (1458–1526) [71 słuchaczy]
31 III, prof. Gabriela Wąs, Wrocław reformacyjny (1526–1555) [56 słuchaczy]
28 IV, dr Piotr Oszczanowski, Rozkwit republiki patrycjuszy (1555–1618) [81 słuchaczy]
26 V, prof. Jerzy Maroń, Wrocław w okresie wojny trzydziestoletniej (1618–1648) [73 słuchaczy]
30 VI, prof. Jan Harasimowicz, Wrocław kontrreformacyjny (1648–1740) [68 słuchaczy]
29 IX dr Robert Kisiel, Wrocław w okresie wojen o Śląsk (1740-1763) [56 słuchaczy]
27 X dr hab. Leszek Ziątkowski, Wrocław Fryderycjański (1763-1806) [32 słuchaczy]
24 XI Grzegorz Pisarski, Wrocław napoleoński (1806-1813) [61 słuchaczy]
15 XII dr hab. Leszek Ziątkowski, Wrocław na drodze do metropolii (1813-1871) [43 słuchaczy]
2013 rok
26 I prof. Teresa KULAK, Wrocław metropolią (1871-1912) [65 słuchaczy]
23 II dr Roland MÜLLER, Wrocław w czasach nadburmistrza dr. Otto Wagnera (1919–1933) [44 słuchaczy]
16III prof. Teresa Kulak, Wrocław faszystowski (1933-1939) [77 słuchaczy]
20 IV dr Tomasz Głowiński, Wrocław w okresie II wojny światowej (1939-1945) [67 słuchaczy]
25 V Halina Okólska, Wrocław pierwszych lat odbudowy (1945-1948) [71 słuchaczy]
29 VI dr hab. Grzegorz Strauchold, Wrocław czasów stalinowskich (1948-1956) [66 słuchaczy]

III. Narodziny nowoczesnego Wrocław: znaczenie edyktu sekularyzacyjnego z 1810 r.
2014 rok
25 I dr Tomasz Gałwiaczek (IPN Oddz. Wrocław), Wrocław klasztorny w końcu XVIII w. w świetle "Opisu Wrocławia" Albrechta Friedricha Zimmermanna [47 słuchaczy]
22 II Halina Okólska (Muzeum Miejskie Wrocławia), "Ordynacja miejska z 1808 r." oraz likwidacja miejskich fortyfikacji w 1812 i 1813 r. w kontekście kasaty klasztorów w 1810 r. [61 słuchaczy]
22 III prof. Agnieszka Zabłocka-Kos (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski), Rola sekularyzacji z 1810 r. dla narodzin nowoczesnego miasta Wrocławia na tle podobnych sekularyzacji w XIX-wiecznej Europie [85 słuchaczy]
26 IV Diana Codogni-Łańcucka (Oddział Starych Druków, Biblioteka Uniwersytecka, Wrocław), Sekularyzacja z 1810 r. a a powstanie bibliotek naukowych we Wrocławiu [26 słuchaczy]
31 V Elżbieta Galik (Archiwum Państwowe we Wrocławiu), Znaczenie sekularyzacji z 1810 r. dla powstania dzisiejszego Archiwum Państwowego we Wrocławiu [25 słuchaczy]
28 VI Urszula Bończuk-Dawidziuk (Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego), Rola zbiorów poklasztornych w tworzeniu muzeów we Wrocławiu w XIX wieku [35 słuchaczy]
25 X dr Małgorzata Wójtowicz (Muzeum Architektury we Wrocławiu), Rola sekularyzacji z 1810 r. w rozwoju wrocławskich szpitali i klinik [47 słuchaczy]
29 XI Ewa Mikołajczak (Archiwum Budowlane we Wrocławiu), Posekularyzacyjne losy zabudowań i gruntów poklasztornych na obszarze Wyspy Piaskowej we Wrocławiu [32 słuchaczy]
13 XII dr Maria Czyszczoń (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy we Wrocławiu), Od klasztoru do Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej: posekularyzacyjne losy zabudowy przy dzisiejszej ul. Świętej Jadwigi 12 PLAKAT [25 słuchaczy]
2015 rok PLAKAT
31 I dr Arkadiusz Wojtyłła (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski), Losy zabudowań i wyposażenia dawnego klasztoru krzyżowców z czerwoną gwiazdą we Wrocławiu – obecnej siedziby Ossolineum PLAKAT [48 słuchaczy]
28 II dr Arkadiusz Wojtyłła (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski), Losy zabudowań i wyposażenia dawnego opactwa norbertanów we Wrocławiu – obecnej siedziby Wydziału Filologicznego UWr. PLAKAT [45 słuchaczy]
28 III Maria Zwierz (Muzeum Architektury), Od klasztoru do Hotelu Monopol: dzieje zabudowań po dawnym klasztorze franciszkanów (ul. H. Modrzejewskiej 2) PLAKAT [59 łuchaczy]
25 IV Agata Chmielowska (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski), Kasata klasztoru dominikanów a powstanie i rozwój placu Dominikańskiego PLAKAT [28 łuchaczy]
30 V dr Piotr Łukaszewicz (Wrocław), Od klasztoru do Akademii Sztuk Pięknych: dzieje zabudowań po klasztorze reformatów (plac Polski 3/4) PLAKAT [22 słuchaczy]
24 X dr Łukasz Krzywka (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski), Od klasztoru urszulanek do Instytutu Historycznego UWr. Epizod z dziejów pałacu książąt legnicko-brzeskich (ul. Szewska 49) PLAKAT [37 słuchaczy]
21 XI Agnieszka Tomaszewicz (Politechnika Wrocławska), Powstanie i rozwój placu św. Macieja na terenach należących do dawnego klasztoru krzyżowców z czerwoną gwiazdą [20 słuchaczy]
12 XII Marek Kwaśny (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski), Od komandorii joannitów do Generalnej Komendatury (ul. Świdnicka 37/37A) oraz Teatru Miejskiego (ob. Opera) PLAKAT [35 słuchaczy]
2016 rok
30 I prof. Wojciech Brzezowski, prof. Marzanna Jagiełło (Politechnika Wrocławska), Ogrody klasztorów wrocławskich skasowanych w 1810 r. i ich późniejsze losy PLAKAT [58 słuchaczy]
2019 rok
IV. Historia architektoniczna Wrocławia – rekonstrukcje
27 IV Paweł Rajski, Kaplica zamkowa św. Marcina we Wrocławiu (dzieje, rekonstrukcja, wystawa) PLAKAT [34 słuchaczy]
25 V Małgorzata Chorowska, Zamek na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w świetle najnowszych badań PLAKAT [47 słuchaczy]
22 VI Paweł Rajski, Eksplozja gotyku – Wrocław około 1350 r.(animowana rekonstrukcja miasta)
PLAKAT [57 słuchaczy]
26 X Agata Witkowska, Wrocławski Nowy Targ - rytm rozwoju średniowiecznego miasta na kulturowym pograniczu PLAKAT [43 słuchaczy]