Home
Hobby
Pictures
Links
Email
Home
Hobby
Pictures
Links
Email
Home
Hobby
Pictures
Links
Wrocławskie Towarzystwo
Miłośników Historii
Oddział Polskiego
Towarzystwa Historycznego

ul. Szewska 49
50-139 Wrocław

Aby zostać członkiem WTMH należy wypełnić i podpisać deklarację oraz opłacić składkę.
Składka roczna wynosi 20 zł, a dla studentów, rencistów i emerytów 10 zł.

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy przesłać pocztą (lub przekazać) na ręce Prezesa lub któregoś z czlonków Zarządu.

Składki można opłacić u skarbnika, Pana mgra Piotra Szukiela (kontakt: piotrszukiel@gmail.com),
a najlepiej przelać na konto:
Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, oddział Polskie Towarzystwo Historyczne, ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław
konto bankowe (Bank ING) nr: 66 1050 1575 1000 0023 6929 9314, tytułem: składka członkowska WTMH za rok ....