Home
Hobby
Pictures
Links
Email
Home
Hobby
Pictures
Links
Email
Home
Hobby
Pictures
Links
Wrocławskie Towarzystwo
Miłośników Historii
Oddział Polskiego
Towarzystwa Historycznego

ul. Szewska 49
50-139 Wrocław

Nasi członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Historycznego:

mgr Wanda Fuchsa †
prof. dr hab. Adam Galos †
dr Adolf Juzwenko
prof. dr ha. Teresa Kulak
prof. dr hab. Zbigniew Kwaśny
prof. dr hab. Krystyn Matwijowski
prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski †
prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński †