Home
Hobby
Pictures
Links
Email
Home
Hobby
Pictures
Links
Email
Home
Hobby
Pictures
Links
Wrocławskie Towarzystwo
Miłośników Historii
Oddział Polskiego
Towarzystwa Historycznego

ul. Szewska 49
50-139 Wrocław


Najbliższe odczyty
(wstęp wolny)

ODCZYTY WTORKOWE

Cykl O historii Wrocławia i Śląska inaczej (co drugi wtorek)
PLAKAT lub PDF z wykazem odczytów od października 2017 do stycznia 2018 r., pełny wykaz w zakładce Otwarta Wszechnica
Instytut Historyczny UWr, ul. Szewska 49, I p., Audytorium, godz. 18.00
5 VI
Tomasz SIELICKI
„Wrocławski Dzwon Grzesznika” – pomiędzy historią a przekazami ludowymi
(Odczyt połączony z promocją książki J. Adamski, Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200–1420. Główne kierunku rozwoju, Kraków: Societas Vistulana, 2017)

PLAKATZarząd Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii
zaprasza wszystkich członków na
WALNE ZEBRANIE WYBORCZE
którego głównym celem jest wybór delegatów na
Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego,
które odbędzie się 15 września 2018 r. w Białymstoku
TERMIN Walnego Zebrania Wyborczego:
5 czerwca 2018 r.
godz. 16:30 (I termin), godz. 16:45 (II termin)
sala 236 (IH UWr)


KONFERENCJE
Organizujemy:
13–16 września 2018, Tarnów, Klasztor w polskiej niepodległości ZAPROSZENIE
Pod naszym patronatem:
WYDAWNICTWA
1. Ukazał się O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 3, Wrocław 2017, ss. 179, 105 il. kol., bibliografia, indeks osób, indeks nazw geograficznych spis treści spis treści okładka.
2. Ukazał się nr 3/2016 "Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka". Informacje o stronie redakcyjnej, kontakcie, sprzedaży i prenumeracie dostępne w zakładce Sobótka.
3. Jerzy KALISZUK, ‘Codices deperditi’. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowe, (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. Marek Derwich, 8/1–3), t. 1–3, Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2016, ss. 688, 1379, 754, 7 tab., 6 diagr., 68 il., bibliografia; aneks, indeksy, konkordancja sygnatur, streszczenie w języku angielskim