Home
Hobby
Pictures
Links
Email
Home
Hobby
Pictures
Links
Email
Home
Hobby
Pictures
Links
Wrocławskie Towarzystwo
Miłośników Historii
Oddział Polskiego
Towarzystwa Historycznego

ul. Szewska 49
50-139 Wrocław


Najbliższe odczyty
(wstęp wolny)

ODCZYTY WTORKOWE

Cykl O historii Wrocławia i Śląska inaczej (co drugi wtorek)
PLAKAT lub PDF z wykazem odczytów od października 2017 do stycznia 2018 r., pełny wykaz w zakładce Otwarta Wszechnica
Instytut Historyczny UWr, ul. Szewska 49, I p., Audytorium, godz. 18.00
24 IV
Aleksandra ZIOBER
Wrocław i Śląsk w świetle litewskich diariuszy podróży z XVII i XVIII w.u

PLAKATKONFERENCJE
Organizujemy:
13–16 września 2018, Tarnów, Klasztor w polskiej niepodległości ZAPROSZENIE
Pod naszym patronatem:
WYDAWNICTWA
1. Ukazał się O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 3, Wrocław 2017, ss. 179, 105 il. kol., bibliografia, indeks osób, indeks nazw geograficznych spis treści spis treści okładka.
2. Ukazał się nr 3/2016 "Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka". Informacje o stronie redakcyjnej, kontakcie, sprzedaży i prenumeracie dostępne w zakładce Sobótka.
3. Jerzy KALISZUK, ‘Codices deperditi’. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowe, (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. Marek Derwich, 8/1–3), t. 1–3, Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2016, ss. 688, 1379, 754, 7 tab., 6 diagr., 68 il., bibliografia; aneks, indeksy, konkordancja sygnatur, streszczenie w języku angielskim