Home
Hobby
Pictures
Links
Email
Home
Hobby
Pictures
Links
Email
Home
Hobby
Pictures
Links
Wrocławskie Towarzystwo
Miłośników Historii
Oddział Polskiego
Towarzystwa Historycznego

ul. Szewska 49
50-139 Wrocław


Najbliższe odczyty
(wstęp wolny)

ODCZYTY WTORKOWE

Cykl O historii Wrocławia i Śląska inaczej (co drugi wtorek)
PLAKAT lub PDF z wykazem odczytów od października 2018 do stycznia 2019 r. włącznie, pełny wykaz w zakładce Otwarta Wszechnica
Instytut Historyczny UWr, ul. Szewska 49, I p., Audytorium, godz. 18.00
7 V
Piotr KMIECIK
Wyścig zbrojeń, czyli rzecz o wrocławskich obiektach militarnych od X do XX w. w świetle badań archeologicznych

PLAKAT


KONFERENCJE
Organizujemy:

Pod naszym patronatem:
WYDAWNICTWA
1. Ukazał się nr 1/2017 "Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka". Nr 4/2016 (angielskojęzyczny) ukaże się w końcu 2018 r. Informacje o stronie redakcyjnej, kontakcie, sprzedaży i prenumeracie dostępne w zakładce Sobótka.
2. Ukazał się O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 3, Wrocław 2017, ss. 179, 105 il. kol., bibliografia, indeks osób, indeks nazw geograficznych spis treści spis treści okładka.