Home
Hobby
Pictures
Links
Email
Home
Hobby
Pictures
Links
Email
Home
Hobby
Pictures
Links
Wrocławskie Towarzystwo
Miłośników Historii
Oddział Polskiego
Towarzystwa Historycznego

ul. Szewska 49
50-139 Wrocław


Najbliższe odczyty
(wstęp wolny)

ODCZYTY WTORKOWE

Cykl O historii Wrocławia i Śląska inaczej (co drugi wtorek)
PLAKAT z wykazem odczytów od października 2017 do stycznia 2018 r., pełny wykaz w zakładce Otwarta Wszechnica
Instytut Historyczny UWr, ul. Szewska 49, I p., Audytorium, godz. 18.00
19 XII
Teresa BOGACZ
Mapy Śląska z XVI–XVII wieku jako kulturowy zapis przestrzeni

PLAKATKONFERENCJE
Organizujemy:
13–16 września 2018, Tarnów, Klasztor w polskiej niepodległości ZAPROSZENIE
Pod naszym patronatem:
WYDAWNICTWA
1. Ukazał się nr 3/2016 "Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka". Informacje o stronie redakcyjnej, kontakcie, sprzedaży i prenumeracie dostępne w zakładce Sobótka.
2. Die Auflösung der Klöster in Preußisch-Schlesien 1810, hrsg. von Marek DERWICH (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach / Das Kulturerbe der aufgehobenen Klöster, red. / hrsg. von Marek DERWICH, 6), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2016, ss. 523, 12 tab., 61 il., bibliografia, indeks osób, indeks miejscowości, wykaz miejscowości niemiecko-polski, wykaz miejscowości polsko-niemiecki
3. Inwentarz archiwum opactwa benedyktynek w Krzeszowie na Śląsku. Archiwalia z okresu niemieckiego = Inventar des Archivs der Benediktinerinnenabtei in Grüssau in Schlesien. Die Archivalien aus der deutschen Zeit, opracowanie / bearbeitung Urszula OSOSKO, Rainer SACHS (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach / Das Kulturerbe der aufgehobenen Klöster, red. / hrsg. von Marek DERWICH, 7), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2016, ss. 243, bibliografia, indeks osób, indeks nazw geograficznych, indeks rzeczowy, Personenindex, Ortsindex, Sachindex, streszczenie w języku angielskim
4. Jerzy KALISZUK, ‘Codices deperditi’. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowe, (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. Marek Derwich, 8/1–3), t. 1–3, Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2016, ss. 688, 1379, 754, 7 tab., 6 diagr., 68 il., bibliografia; aneks, indeksy, konkordancja sygnatur, streszczenie w języku angielskim